Tamada

Gruzie je však navíc výjimečná v tradici přípitku – ze zásady bývají přípitky dlouhé a poetické a přednáší je jejich Tamada. (Tamada je čestná funkce nejpovolanějšího z mužů, ostatními hosty vážená osoba, která řídí chod celé oslavy. Všichni u stolu jsou mu svým způsobem podřízeni.) Být Tamadou je svým způsobem umění a zodpovědnost. Za Tamadu je vybírán zkušený, poctivý, uctívaný, trpělivý, vzdělaný muž, který velmi dobře zná místní tradice. Být Tamadou je pocta. Dříve se v gruzínských rodinách od dětství děti učily, jak být dobrým Tamadou. Tamada musí především organizovat/regulovat chod hostiny (komunikace, tance a zpěvy…). Jeho hlavním nástrojem je přípitek. Přípitek je obsahově varianta modlitby. Přípitek/proslov Tamady by neměl přesahovat hranici udržení pozornosti (cca 3-4 minuty).

17 základních gruzínských přípitků:

 • Chvála a děkování Bohu
 • Na mír
 • Na důvod/oslavence (narozeniny, svatba, smutek)
 • Na vlast
 • Za zemřelé
 • Na budoucnost, zítřek, děti
 • Na rodiče
 • Na ženy
 • Na sourozence
 • Na příbuzenstvo
 • Na přátele
 • Na lásku
 • Na předky
 • Na víru – křesťanství
 • Na gruzínské tradice
 • Na krásné vzpomínky
 • Na rozloučení/další setkání
 • Na svátost (na co se modlíme)